IBN TAAM-RUD+/    

AHA 414435  

Chestnut

1988     

(TAAM-RUD X ALWAL EL SHAHHAT) 


External link opens in new tab or windowclick for pedigree


AAS HADEED+/    

AHA 490675

Grey

1992      

(ALWAL BAHET X   BINT AMIRAA)


External link opens in new tab or windowclick for pedigree


AAS AL SAKB+/     

AHA 537686

Black

1996     

(DESERT DHELALL X AAS FAHD ALWALIDA+/)


External link opens in new tab or windowclick for pedigree
ASWAD LIGHTNING     

AHA 643864

Black

1999     

(ASWAD  TAANAIR   X   TAANANNA)


External link opens in new tab or windowclick for pedigreeAAS IBN MUJIZ     

AHA 646147

Chestnut

2009      

(MUJIZ   X   AAS AMIRA SHAHABA)


External link opens in new tab or windowclick for predigree


AAS NAJL ENAN     

AHA 648340

Grey

2009     

(AAS ENAN   X   AAS ARDAL RAFIGA)


External link opens in new tab or windowclick for pedigreeAAS ASWAD WADIA   

AHA 650609

Black

2010     

(DB SHAHHAT+   X    AAS AL SAMRA)

External link opens in new tab or windowclick for pedigreeAAS ASSABBAQ     

AHA 666302

Chestnut

2014      

(AAS MITRAG SAUD   X   AAS KARIMAH)


AAS RSHAASH     

AHA 666170

Chestnut

2014      

(IBN TAAM-RUD+/   X    AAS JALAMIYAH)AAS NELYO     

AHA 669263

Bay

2015     

(AAS ASWAD WADIA   X   MIREYENION TOS)


 AAS AL KARRAR     

AHA 670720

Chestnut

2015     

(IBN TAAM-RUD+/   X    AAS ARDAL RAFIGA)                                               


AAS SAMID  

AHA 669552

Chestnut

2015      

(AAS EL HEZZEZ   X    AAS LULU)


AAS HADEED ALHARB     

AHA# pending 

Grey

2016     

(AAS HADEED+/   X    AAS HABIBA)


AAS QAIDOOM   

AHA 666171  

2014   

chestnut  

(AAS HAIZOUM  X   AAS FAHD ALWALIDA+/)